Najnowszym trendem w dziedzinie budowy nowoczesnych ogrodów i ekologicznego wypoczynku, są w ostatnich latach stawy kąpielowe.

Staw kąpielowy jest sztucznym zbiornikiem wodnym zaprojektowanym z myślą by pełnił funkcję taką jak naturalny staw i jednocześnie służył do kąpieli, ale bez stosowania środków chemicznych jakie są konieczne w normalnych basenach kąpielowych.

Czystość i higienę wody w stawie kąpielowym ma zapewnić sama natura, czyli odpowiednio ukształtowane brzegi oraz strefy roślinności, które spowodują ekologiczne oczyszczenie stawu.

Według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia wynika,że proces samooczyszczania się wody w stawie kąpielowym można osiągnąć na co najmniej dwa sposoby:

  • Przy braku mechanicznego obiegu w stawie - tzn. nie zastosowano żadnych urządzeń pompowych powodujących ruch wody. Tak eksploatowany staw powinien mieć około 70% powierzchni lustra wody przeznaczonej na odpowiednio dobraną roślinność wodną, a 30% powierzchni stawu może stanowić część kąpielową.
  • przy zastosowaniu mechanicznego obiegu wody w stawie - z zastosowaniem odpowiednio dobranym filtrem i innych sposobów wprowadzenia wody w ruch, jak np. fontanny pływające, strumyki, kaskady itp. W tym przypadku proporcje powierzchni użytkowych stawu mogą się nawet zmienić odwrotnie. Jest to korzystny przypadek przynajmniej z dwóch względów - powierzchnia stawu kąpielowego może być przez to mniejsza; - zastosowanie filtracji zmniejszy zasadniczo koszt budowy stawu.

Niezaprzeczalne walory stawu kąpielowego

  • Duże walory krajobrazowe przez wszystkie pory roku
  • Wygląd naturalnego stawu, a właściwości użytkowe basenu
  • Możliwość uzyskania bardzo czystej wody
  • W okresie zimowym możliwość korzystania z jazdy na łyżwach
  • Mniejszy koszt budowy od budowy basenu tradycyjnego
  • Oszczędność na środkach chemicznych